Formy ochrony przyrody w Polsce – jak dbać o naturalne środowisko?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Ochrona przyrody w Polsce regulowana jest zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Krajowe formy ochrony przyrody to na przykład rezerwaty i parki narodowe. Co warto o nich wiedzieć?

Formy ochrony przyrody – Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku

Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

 • parki narodowe
 • rezerwaty przyrody
 • parki krajobrazowe
 • pomniki przyrody
 • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
 • stanowiska dokumentacyjne
 • użytki ekologiczne
 • obszary chronionego krajobrazu
 • obszary Natura 2000

Do działań mających na celu zadbanie o naturalne środowisko należy także ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W Polsce posiadamy ponad 20 parków narodowych  i aż 1500 rezerwatów przyrody. Obszary te wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i stanowią siedliska wielu chronionych roślin oraz zwierząt.

Co jeszcze warto wiedzieć o formach ochrony przyrody w Polsce?

Formy ochrony przyrody w Polsce

Najstarszym polskim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy, natomiast największy to Biebrzański Park Narodowy. W Polsce można znaleźć także ponad 1400 rezerwatów, w tym między innymi rezerwaty torfowiskowe, leśne, stepowe oraz słonoroślowe.

W naszym kraju zarejestrowano także ponad 30 000 pomników przyrody, głównie w formie pojedynczych drzew. Aktywnie prowadzona jest także ochrona gatunkowa.

Ssaki, które zostały objęte ścisłą ochroną gatunkową, to między innymi:

 • Żubr
 • Kozica
 • Wilk
 • Żbik
 • Ryś
 • Foka szara
 • Niedźwiedź brunatny
 • Wszystkie gatunki waleni

a także wiele gatunków nietoperzy.

Ścisłą ochroną są objęte ptaki (ponad 420 gatunków), gady (gniewosz plamisty, zaskroniec rybołów, wąż Eskulapa, jaszczurka zielona, żółw błotny) oraz płazy:

 • 2 gatunki kumaków
 • 2 gatunki ropuch
 • rzekotka drzewna
 • grzebiuszka ziemna
 • żaba moczarowa
 • żaba zwinka
 • 2 gatunki traszek

Chronione w Polsce ryby to jesiotr zachodni, koza złotawa oraz strzebla błotna, chronione są także małże (3 gatunki) oraz minóg morski. Ochronie gatunkowej podlegają także ślimaki, skorupiaki, pajęczaki i wiele gatunków owadów.

Jak dbać o naturalne środowisko i siedliska tych zwierząt?

 • Uprawiając turystykę pieszą, poruszaj się tylko po wyznaczonych w tym celu szlakach
 • Poruszając się samochodem parkuj tylko w wyznaczonych do tego miejscach
 • Nie zbieraj roślin ani innych zasobów leśnych, które są objęte ochroną
 • Nie niszcz runa leśnego, nie zanieczyszczaj parków, ani cieków wodnych
 • Zapobiegaj powstawaniu odpadów – używaj naczyń wielokrotnego użytku, korzystaj z toreb materiałowych, stosuj akumulatory zamiast baterii i w miarę możliwości korzystaj z dokumentacji elektronicznej