Odnawialne źródła energii w Polsce – wady i zalety

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Odnawialne źródła energii, jak wskazuje na to nazwa, to źródła, które same się odnawiają. Za odnawialną energię uznaje się wodę, słońce, wiatr oraz energię geotermalną. Co warto wiedzieć o energii odnawialnej w Polsce? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania?

Odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii w Polsce, to elektrownie wodne, wykorzystujące energię wody, kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne wykorzystujące energię słońca, a także elektrownie geotermalne i wiatrowe. Energię można pobierać także w wyniku przetwarzania biomasy. Jakie są wady i zalety tych rozwiązań?

Odnawialne źródła energii – wady i zalety

Wady:

Główną wadą elektrowni wykorzystujących odnawialną energię jest to, że zajmują one duże obszary, a ich budowa jest bardzo kosztowna i wpływa na krajobraz (czasem negatywnie). Wadą niektórych rozwiązań, np. kolektorów słonecznych, są przerwy w dostawie energii, inne, takie jak elektrownie geotermalne, wymagają dużych pokładów inwestycyjnych oraz specjalnych warunków, by można je było zbudować. Wady te jednak w pełni rekompensują zalety odnawialnych źródeł. Jest ich całkiem sporo.

Zalety:

Elektrownie wodne, wiatrowe, geotermalne i panele wykorzystujące energię słoneczną charakteryzuje niski koszt eksploatacji oraz nieograniczony dostęp do źródła energii. Urządzenia te są nieszkodliwe dla środowiska oraz mogą doprowadzić do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Czy warto inwestować w energię odnawialną?

Ze wszystkich wymienionych wyżej metod, jedynie odzyskiwanie energii z biomasy może budzić wątpliwości, ponieważ może mieć negatywny wpływ na środowisko. Energię z biomasy pozyskuje się poprzez spalanie w kotłach, fermentację oraz zagazowanie. W efekcie dochodzi do powstania zanieczyszczeń.

Nie mniej jednak warto inwestować w źródła energii, które się same odnawiają, ponieważ dzięki nim można pozyskać darmową energię, wykorzystując moc natury. Mają one korzystny wpływ na środowisko, nie prowadzą do powstawania szkodliwych odpadów i umożliwiają rozwój. Można je wykorzystywać także na terenach mocno oddalonych od innych źródeł energii.

Mimo że koszty budowy takich elektrowni są duże, niektóre z nich są zależne od warunków pogodowych, a inne mogą przyczynić się do emitowania dużego hałasu, warto inwestować w najnowsze technologie, ponieważ umożliwiają nam one jeszcze lepiej dbać o naturalne środowisko.