Na czym polega recycling tworzyw sztucznych?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Recycling tworzyw sztucznych – o tym pojęciu słyszał chyba każdy. Od szkoły podstawowej uczymy się, że należy segregować odpady, celem ich przerobienia oraz ponownego użycia.

Recycling tworzyw sztucznych – definicja

Recycling jest procesem przetwarzania odpadów. Posortowane śmieci, np. plastik są na początku rozkładane. Następnie poddaje się jej odpowiedniej obróbce (w wypadku plastiku: czyszczeniu, rozgrzewaniu, granulacji). Z tak powstałego materiału powstają nowe, gotowe do użycia materiały. Cały proces odbywa się w odpowiednio przystosowanych do tego fabrykach. W niektórych państwach, również w Polsce, istnieje konieczność prowadzenia segregacji śmieci w gospodarstwach domowych.

Zalety recyclingu

Proces ten ma wiele zalet. Na pierwszym planie są oczywiście korzyści ekologiczne, ale wpływa on też na gospodarkę kraju oraz walory estetyczne i życie społeczne.

 • Nowe technologie umożliwiają ponowne wykorzystanie coraz większej ilości wyrobów. Nowo powstałe, przetworzone artykuły nie lądują więc na wysypiskach, tym samym nie zaśmiecają planety.
 • Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń – w oceanach, rzekach, glebie. Szczególnie niebezpieczne są nieodpowiednio składowane toksyczne związki chemiczne.
 • Polepszenie estetyki – składowiska śmieci źle wyglądają na tle krajobrazu, zaśmiecone ulice zniechęcają np. turystów do ponownego odwiedzenia danego miejsca.
 • Oczyszczenie czegoś co już powstało i przerobienie go na nowo, jest tańsze niż produkcja od zera.
 • Ponowne wykorzystanie ogranicza produkcję nowych rzeczy – zmniejsza się więc zużycie energii i emisję gazów do atmosfery.
 • Prawidłowo prowadzone programy recyclingu kosztują rządy państw dużo mniej niż gospodarka utylizacji odpadów.
 • W związku z ww. programami powstają nowe miejsca pracy.
 • Za niektóre oddawane materiały (szklane butelki, czy puszki) liczyć można na odpowiednią opłatę.

Co można poddać recyclingowi?

Współczesne technologie umożliwiają przetwarzanie coraz większej ilości materiałów. Przede wszystkim są to:

 • metal – jego przerobienie pochłania ponad 2/3 mniej energii niż produkcja od zera;
 • plastik – corocznie recyclingowi poddaje się jedynie około 10% produkowanego plastiku;
 • papier – do ponownego użycia nadaje się niezatłuszczony papier, min. tektura, czasopisma, gazety, książki, zeszyty, artykuły biurowe
 • szkło – można je przerabiać bez końca, zarówno bezbarwne, jak i kolorowe.

Przetwarzanie odpadów nadających się do recyclingu powinno stać się codziennością współczesnych społeczeństw. Z roku na rok powstaje więcej fabryk, w których dokonuje się przemiany wykorzystanych już materiałów na nowe. Ważne jest, aby w codziennym życiu pamiętać, że każdy gest w ochronie środowiska naturalnego, nawet pojedynczego człowieka jest ważny dla otaczającej przyrody.