Czym jest upcykling?

Niniejszy artykuł pod tytułem Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Sprzęt i narzędzia dla początkujących pszczelarzy – sprawdź, co będzie Ci potrze... należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Upcykling to forma przetwarzania wtórnego. Proces ten pozwala zmniejszyć ilość odpadów, dzięki czemu przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska. Czym jest upcykling? Odpowiadamy na to pytanie!

Czym jest upcykling?

Przeciętny Polak produkuje około 300 kg śmieci, z czego na wysypiska trafia ponad 70%. Wytwarzane każdego dnia odpady to ogromny problem dla naturalnego środowiska. Rozłożenie szklanej butelki trwa ponad 4000 lat, plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat, a aluminiowe puszki około 200 lat. W dobie wszechobecnego konsumpcjonizmu powstało bardzo pożyteczne i ekologiczne zjawisko, jakim jest upcykling.

Czym jest upcykling? To coraz popularniejsza metoda przetwórstwa wtórnego, która, w odróżnieniu od recyklingu, prowadzi do stworzenia ze starych i pozornie bezużytecznych przedmiotów zupełnie nowych rzeczy. W wyniku upcyklingu powstają produkty o wartości wyższej niż pierwotnie użyte do produkcji surowce.

W ten sposób można nadać odpadom drugie życie i stworzyć z nich zupełnie nowe przedmioty. Pojęcie to zostało rozpopularyzowane przez Amerykan – Williama Mcdonough oraz Michaele Braungart. Główną ideą jest ograniczenie konsumpcji, ochrona naturalnego środowiska, a także redukcja wydatków związanych z codziennym życiem.

Co można stworzyć zgodnie z ideą upcyklingu?

Upcykling obejmuje tworzenie nowych rzeczy z zużytych już produktów. W ten sposób mogą powstawać:

  • Meble z drewnianych palet
  • Lampiony ze starych słoików i butelek
  • Dekoracje ze starych opon, drzwi, okien
  • Doniczki z nieużywanych już pojemników i wiader
  • Dzieła sztuki z zużytych przedmiotów codziennego użytku
  • Biżuteria DIY

Czym jest upcykling i jakie niesie korzyści?

Upcykling to zjawisko, które niesie za sobą bardzo dużo korzyści dla naturalnego środowiska. Dzięki tej metodzie zamiast tworzyć odpady przedmioty są wykorzystywane wtórnie. O upcyklingu mówi się, że to taki recykling w wersji 2.0. W zgodzie z tą ideą powstaje wiele artykułów readymade oraz DIY. To sposób na wyzwolenie kreatywności, zagospodarowanie przestrzeni, wykorzystanie niepotrzebnych przedmiotów i wzmacnianie świadomości ekologicznej.

Jak jeszcze można pomóc i zadbać o naturalne środowisko?

  • Segreguj śmieci
  • Kupuj żywność racjonalnie do potrzeb
  • Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku, zrezygnuj z jednorazowych foliowych reklamówek
  • Używaj oszczędnie energii elektrycznej i wody